POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREHRANU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE KRUH I PEKARSKI PROIZVODI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE MLIJEKO I MLIJECNI PROIZVODI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE SVJEZE I ZAMRZNUTE RIBE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE SVJEZE MESO I MESNE PRERAĐEVINE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE SVJEZE PILETINE, PURETINE I PRERAĐEVINA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE SVJEZE VOCE I POVRCE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZAMRZNUTO POVRCE

 

Prilog 1-PONUDBENI LIST 2019

Izjava o davanju jamstva 2019.

Izjava o nekaznjavanju 2019.

Kruh i pekarski proizvodi

Meso i mesne prerađevine

Mlijeko i mlijecni proizvodi

Ostali prehrambeni proizvodi

Piletina, puretina i prerađevine

Svjeza i zamrznuta riba

Svjeze voce i povrce

Zamrznuti proizvodi