Financijski dokumenti

Informacije o trošenju sredstava

https://transparentno.porec.otvorenigrad.hr/isplate/sc-isplate

Obrasci financijskih izvjestaja 31.12.2023.

2. Bilješke u wordu 31.12.2023.

Referentna stranica 31.12.2023.

Odluka o usvajanju Financijskog plana 2024. pdf

Financijski plan za 2024. godinu

Financijski plan DV Radost za 2024 godinu

Potvrda i Referentna stranica za 2022.

Biljeske u uz Financijske izvjestaje 31.12.2022.

Obrasci financijskih izvjestaja DV Radost 2022.

Financijski plan DV Radost Poreč-Parenzo 2023.

Obrazloženje uz FP 2023. i projekcije 2024. i 2025

Odluka o usvajanju Financijskog plana 2023

Izvjestaj o izvrsenju proracuna 2021

Odluka o usvajanju Izvjestaja o izvrsenju FP za 2021

Referentna stranica, potvrda Fine 2021.

Financijski izvjestaj 31.12. 2021. godine

Biljeske 2021.

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2022

Prijedloga financijskog plana DV Radost za 2022-2024

Obrazloženje Financijskog plana 2022. sa projekcijama 2023. i 2024. sa projekcijama 2023. i 2024

Godisnji izvjestaj i Odluka o prihacanju izvrsenja Financijskog plana 2020.

Odluka o prihvacanju Financijskih izvjesca i raspodjeli rezultata 2020. Radost

Financijski izvjestaji za 2020 godinu

Potvrda Financiskog izvjesca 2020

Biljeske uz Financijske izvjestaje za 2020

Financijski plan 2021

Financijski plan DV Radost za 2021 2023

Obrazlozenje Financijskog plana 2021. sa projekcijama 2022. i 2023.