Upravno vijeće

Dječjim vrtićem „Radost“ Poreč-Parenzo upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima sedam (7) članova od kojih četiri (4) imenuje osnivač- Grad Poreč, dva (2) se biraju tajnim glasovanjem iz redova odgojno obrazovnih radnika Vrtića, jednog (1) biraju roditelji djece korisnici usluga Vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo traje 4 godine.

Upravno vijeće ima Predsjednika i zamjenika Predsjednika.

Predsjednika i zamjenika Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi vijeća, javnim/tajnim glasovanjem, na rok od četiri godine.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ održana je 19.07.2022. godine.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA U MANDATU: 2022 – 2026

Predsjednica:
VENIS G., predstavnica Grada Poreča, od 19.07.2022.

Zamjenica:
VIŠNJA Đ. I., predstavnica odgojno-obrazovnih radnika Vrtića

Članovi:
Tihana M., predstavnica Grada Poreča
Karla F. K., predstavnica Grada Poreča
Manuela J., predstavnica Grada Poreča
Larisa L., predstavnica odgojno-obrazovnih radnika Vrtića
Igor B., predstavnik roditelja

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA:

POZIV ZA 01 SJEDNIVU UV;

POZIV ZA 02 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_01-18 Z

POZIV ZA 03 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_02-18 Z

POZIV ZA 04 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_03-18 Z

POZIV ZA 05 SJEDNICU UVZAPISNIK_04-18 Z

POZIV ZA 06 SJEDNICU UVZAPISNIK_05-18 Z

POZIV ZA 07 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_06-18 Z

POZIV ZA 08 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_07-18 Z

POZIV ZA 09 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_08-18 Z

POZIV ZA 10 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_09-19 Z

POZIV ZA 11 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_10-1-19 Z

POZIV ZA 12 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_11-1-19 Z

POZIV ZA 13 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_12-1-19 Z

POZIV ZA 14 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_13-1-19 Z

POZIV ZA 15 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_14-1-19 Z

POZIV ZA 16 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_15-1-19 Z

POZIV ZA 17 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_16-1-19 Z

POZIV ZA 18 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_17-1-19 Z

POZIV ZA 19 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_18-1-19 Z

POZIV ZA 20 SJEDNICU UV   ZAPISNIK_19-1-19 Z

POZIV ZA 21 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_20-20 Z

POZIV ZA 22 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_21-20 Z

POZIV ZA 23 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_22-20 Z

POZIV ZA 24 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_23-20 Z

POZIV ZA 25 SJEDNICU UV;   ZAPISNIK_24-20 Z

POZIV ZA 26 SJEDNICU UV;  ZAPISNIK_25-20 Z

POZIV ZA 27 SJEDNICU UVZAPISNIK_26-20 Z

POZIV ZA 28 SJEDNICU UVZAPISNIK_27-20 Z

POZIV ZA 29 SJEDNICU UV  ZAPISNIK_28-20 Z

POZIV ZA 30 SJEDNICU UV ZAPISNIK_29-20 Z

POZIV ZA 31 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_30-20 Z

POZIV ZA 32 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_31-20 Z

POZIV ZA 33 SJEDNICU UV ZAPISNIK_32-20 Z

POZIV ZA 34 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_33-20 Z

POZIV ZA 35 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_34-20 Z

POZIV ZA 36 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_35-21 Z

POZIV ZA 37 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_36-21 Z

POZIV ZA 38 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_37-21 Z

POZIV ZA 39 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_39-21 Z

POZIV ZA 40 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_40-21 Z

POZIV ZA 41 SJEDNICU UV; ZAPISNIK_41-21 Z;

POZIV ZA 42 SJEDNICU UVZAPISNIK_42-21 Z;

POZIV ZA 43 SJEDNICU UVZAPISNIK_43-21 Z;

POZIV ZA 44 SJEDNICU UVZAPISNIK_44-21 Z ;

POZIV ZA 45 SJEDNICU UVZAPISNIK_45-21 Z;

POZIV ZA 46 SJEDNICU UVZAPISNIK_46-21 Z;

POZIV ZA 47 SJEDNICU UVZAPISNIK_47-21 Z;

POZIV ZA 48 SJEDNICU UVZAPISNIK_48-21 Z;

POZIV ZA 49 SJEDNICU UV;ZAPISNIK_49-21 Z;

POZIV ZA 50. SJEDNICU UV; ZAPISNIK_50-22 Z;

POZIV ZA 51. SJEDNICU UV; ZAPISNIK_51-22 Z;

POZIV ZA 52. SJEDNICU UV; ZAPISNIK_52-22 Z;

POZIV ZA 53. SJEDNICU UV; ZAPISNIK_53-22 Z;

POZIV ZA 54. SJEDNICU UV; ZAPISNIK_54-22 Z;

POZIV ZA 55. SJEDNICU UV; ZAPISNIK_55-22 Z;

POZIV ZA 1. SJEDNICU UV 2022; ZAPISNIK_01-22 Z;

POZIV ZA 2. SJEDNICU UV 2022; ZAPISNIK_02-22 Z;

POZIV ZA 3. SJEDNICU UV 2022; ZAPISNIK_03-22 Z;

POZIV ZA 4. SJEDNICU UV 2022; ZAPISNIK_04-22 Z;

POZIV ZA 5. SJEDNICU UV 2022; ZAPISNIK_05 –22 Z;

POZIV ZA 6. SJEDNICU UV 2022; ZAPISNIK_06-22 Z;

POZIV ZA 7. SJEDNICU UV 2022;