Dokumenti

I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada DV Radost za 2023.-2024. godinu

Godišnji plan i program rada DV Radost za 2023.-2024. godinu

Godišnji plan i program rada DV Radost za 2023-2024 zadnja stranica

Izvješće o radu za 2022-2023 godinu

Izvješće o radu za pedagošku 2022-2023 godinu zadnja stranica

2. Bilješke u wordu 31.12.2022_ (002) b

2. Odluka o prihvaćanju Financijskih izvješća za 2022. godinu

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 (1) (7)- z (2) (1) (2) (2)

I. Izmjene i dopune GDPRR za 2022.-20223. zadnja stranica

Procedura stvaranja ugovornih obveza

GPR vrtica za 2022. – 2023.

Sigurnosno zaštitni i preventivni programi

Kurikulum 2022.-2027.

Izvješće o radu vrtića za 2021.-2022. g.

GPR vrtica za 2021. – 2022.

Izvjesce o radu vrtica za 2020.-2021. g.

2. Izmjene i dopune Plana javne nabave 2020.

Godisnji plan i program rada za 2020. – 2021.

Kurikulum 2020.-2021.

1. Izmjene i dopune Plana javne nabave 2020

PROCEDURA PUTNI NALOZI

PROCEDURA UGOVORI

Procedura o raspolaganju i upravljanju nekretninama 2020

Izvjesce o radu za pedagosku 2019.-2020. godinu

Financijska izvjesca 2019 I

Financijska izvjesca 2019 II

FINANCIJSKI IZVJESTAJ 2019

Potvrda o preuzimanju Financijskih izvjesca 2019.

Biljeske uz Financijsko izvjesce 31.12.2019.

Godisnje izvjesce o provedbi ZOPPI 2019.

PRAVILNIK O UPISU DJECE U VRTIC 2020

IZJAVA Ravnateljica 2020

PLAN JAVNE NABAVE 2020

Financijski plan 2020. DV Radost

Godisnji plan i program rada za 2019-2020

Izvjesce o radu za pedagosku 2018-2019 godinu

Statut DV RADOST Poreč-Parenzo 2018,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada 2018

Biljeske uz Financijski izvjestaj 2018

Financijski izvjestaj 2018

Izvjesce o provedbi ZPPI za 2018. 

Plan javne nabave 2019

Proracun za 2019. – DV RADOST

Kurikulum 2018.-2019.

Godisnji plan i program 2018-2019

Izvjesce o radu za pedagosku 2017-2018. doc

Plan javne nabave 2018 OBJAVA

PRAVILNIK O POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE

Dopis uz Fin. izvjestaj

Biljeske uz Fin. izvjestaj 2017.

Financijski izjestaj 2017

Godisnje_izvjesce informiranje 2017.

Godisnji plan i program 2017-2018

Izvjesce o radu 2016-2017

FINANCIJSKI PLAN 2017.

Plan javne nabave 2017 OBJAVA I

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA

I IZMJENE PLANA NABAVE 2016

Biljeske uz financijsko izvjesce 2016

Godisnje izvjesce za 2016.

Godisnji-plan-i-program-za-pedagosku-2016-2017-godinu

Izvjesce-o-radu-za pedagošku 2015-2016 godinu

Godišnji plan i program 2015.-2016.

Plan nabave roba, usluga i radova za 2016.g

BILANCA 2015.g.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJA IZVIJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2015.g.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za 2015.g.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za 2015.g.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 2015.g.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za 2015.g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2015.g.

PRAVILNIK O UPISU DJECE U VRTIĆ

PRAVILNIK O UPISU DJECE U USTANOVU

Godisnje_izvjesce informiranje

Pravilnik o zastiti osobnih podataka Djecji vrtic Radost Porec

ZAHTIJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

IZJAVA O ZASTITI OSOBNIH PODATAKA DV RADOST

I Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Radost Poreč

Statut DV RADOST Poreč-Parenzo 2018,

I Izmjene i dopune Pravilniuka o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada DV Radost Porec-Parenzo

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada 2018

STATUT_PROMJENE_2004_SRPANJ

I Izmjene i dopune STATUTA 2011

II Izmjene i dopune STATUTA 2013

Procedura stvaranja ugovornih obveza

PRAVILNIK_O_USTRO. 2011

PRAVILNIK_O_RADU_2014.