EDUKACIJE

U ožujku i travnju ove godine održana je edukacija na nivou Republike Hrvatske u DV „Trešnjevka“ Zagreb na kojoj su sudjelovale odgojiteljice Vanja Bezmalinović, Davorka Maretić i Dolores Ritossa Sošić.

Zajednice učenja su jednomjesečni sastanci  odgojitelja unutar vrtića koji u ugodnom okruženju zajedno rade. Na sastancima se raspravlja o kvaliteti rada, razmjenjuju primjeri dobre prakse, resursi i materijali za rad, gledaju i komentiraju video-snimke koje ilustriraju kvalitetnu praksu, razvijaju planovi za unapređenje rada.

Ova edukacija odgojiteljica pridonosi poboljšanju kvalitete neposrednog rada s djecom uvažavajući nova saznanja ranog razvoja djece.