HODAMO MI, ZA ZDRAVLJE SVI

Zdravi grad Poreč u suradnji sa Sportskom zajednicom Grada Poreča i Gradom
Porečom ponovno je pokrenuo organizaciju gradske aktivnosti hodanja u cilju
promoviranja zdravih životnih navika i izbora.
Ove godine aktivnost je održana pod nazivom „HODAMO MI, ZA ZDRAVLJE SVI
– CAMINNIAMO TUTTI PER LA SALUTE“.
Naš se vrtić odazvao pozivu i u srijedu 18. svibnja 2022. uključio u organiziranu
aktivnost hodanja koja je taj dan bila namijenjena djeci vrtića. Šetnicom uz more
hodalo se od Naftaplina do Brula, a sastavni dio aktivnosti bila je i tjelovježba.

Pogledajte:  HODAMO MI, ZA ZDRAVLJE SVI