JAVNI POZIV za upis djece koja nisu polaznici dječjih vrtića u PROGRAM PREDŠKOLE 2023./2024. (djeca rođena  od 01.04.2017. do 31.03.2018.)

U pedagoškoj 2023./2024. godini provodit će se obvezni program PREDŠKOLE za  djecu rođenu  od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine  koja nisu polaznici dječjeg vrtića.

Program PREDŠKOLE mora osigurati svakom djetetu u  godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija, te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program PREDŠKOLE traje minimalno 250 sati godišnje. Za djecu koja nisu polaznici dječjih vrtića program će se provoditi u Dječjem vrtiću „Radost“

Poreč-Parenzo u vremenskom razdoblju od 1.10.2023. do 30.5.2024. godine.

Radi utvrđivanja točnog broja djece koja će biti uključena u ovaj program i organiziranja provođenja programa u Dječjem vrtiću „Radost“, pozivaju se roditelji djece rođene  od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine, da se jave u tajništvo Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo, Rade Končara 7, radnim danima od 9 do 11 sati, u vremenskom razdoblju od 12. do 15. rujna 2023. godine, telefonski 052/431-062 ili na email:tajnistvo@radost.t-com.hr.

Uz zahtjev za upis roditelji su dužni priložiti niže navedene dokumente. Obrazac zahtjeva mogu  podignuti u tajništvu vrtića u Poreču, R. Končara 7  ili preuzeti ovdje :ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PREDŠKOLU.

  1. presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (original na uvid);
  2. dokaz o prebivalištu za dijete i roditelje (presliku osobnih iskaznica ili potvrdu o prebivalištu);
  3. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa djeteta u vrtić, koju izdaje pedijatar ili odabrani liječnik djeteta, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtijeva;
  4. obrazac privole za obradu osobnih podataka : PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA 2023.-24