JAVNI POZIV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE 2022.-2023.

 JAVNI POZIV

 

za roditelje djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa PREDŠKOLE

(djeca rođena od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine)

 

U pedagoškoj 2022./2023. godini provodit će se obvezni program PREDŠKOLE za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića.

Program PREDŠKOLE mora svakom djetetu u  godini dana prije polaska u osnovnu školu osigurati optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija, te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program PREDŠKOLE traje minimalno 250 sati godišnje. Za djecu koja nisu polaznici dječjih vrtića program će se provoditi u Dječjem vrtiću „Radost“ Poreč-Parenzo u vremenskom razdoblju od 1.10.2022. do 30.5.2023. godine.

 

Radi utvrđivanja broja djece koja će biti uključena u ovaj program i organiziranja provođenja programa u Dječjem vrtiću „Radost“, pozivaju se roditelji djece rođene od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine, da se jave u tajništvo Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo, R. Končara 7, u razdoblju od 12. do 15. rujna 2022., od 9 do 11 sati , telefonski 052/431-062 ili na e-mail: tajnistvo@radost.t-com.hr.

Uz Zahtjev za upis roditelji su dužni priložiti niže navedene dokumente:

  1. Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (original na uvid);
  2. Dokaz o prebivalištu za dijete i roditelje (preslika osobnih iskaznica ili potvrda o prebivalištu);
  3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta.                                                                                   Potvrdu izdaje pedijatar ili odabrani liječnik djeteta, a ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtijeva;
  4. Obrazac privole za obradu osobnih podataka.

 

Obrazac Zahtjeva za upis i Privola za obradu osobnih podataka mogu se preuzeti u privitku ili podignuti u tajništvu vrtića u Poreču, R. Končara 7.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PREDŠKOLU

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA 2022.- 2023.