NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME

Poziv za dostavu ponuda oprema- namještaj PINIJA

Troškovnik opreme_Dv Radost Poreč_Pinia_namještaj

Poziv za dostavu ponuda-DIDAKTIKA PINIJA

Troškovnik opreme_Dv Radost Poreč_Pinia_didaktika

Poziv za dostavu ponuda oprema- namještaj ŽBANDAJ

Troškovnik namještaja_Dv Radost Poreč_PO Žbandaj_nabava