Općina Kaštelir darovala igračke dječjem vrtiću

Opcina Kastelir darovala igracke djecjem vrticu