POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREHRANU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE KRUH I PEKARSKI PROIZVODI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE MLIJEKO I MLIJECNI PROIZVODI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE SVJEZE I ZAMRZNUTE RIBE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE SVJEZE MESO I MESNE PRERAĐEVINE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE SVJEZE PILETINE, PURETINE I PRERAĐEVINA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE SVJEZE VOCE I POVRCE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZAMRZNUTO POVRCE

Troškovnik Kruh i pekarski proizvodi

Troškovnik Meso i mesne prerađevine

Troškovnik Mlijeko i mlijecni proizvodi

Troškovnik Ostali prehrambeni proizvodi

Troškovnik Piletina, puretina i prerađevine

Troškovnik Svjeza i zamrznuta riba

Troškovnik Svjeze voce i povrce

Troškovnik Zamrznuti proizvodi

Prilog 1-PONUDBENI LIST 2019

Prilog 2. Izjava o davanju jamstva 2019.

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju 2019.