PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA

Prijedlog liste reda prvenstva upisa djece u dječje vrtiće

Odluka o odbijanju zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima