Sve za zdravlje vaše djece

NAŠ VRTIĆ NA UNAPREĐENJU I OČUVANJU ZDRAVLJA VAŠE DJECE PROVODI SLIJEDEĆE:

Osiguravamo higijenu u dječjem vrtiću što obuhvaća:

 • svakodnevno opće higijensko održavanje prostorija, predmeta opće uporabe i okoliša,te dezinfekcija prema načelima HACCP sustava;
 • provođenje DDD mjera;
 • opremanje prostora namjenskim namještajem
 • broj djece u skupini prema standardu

Osiguravamo uvjete u pogledu prehrane:

 • jelovnici i broj obroka prema preporukama pravilne prehrane djece predškolske dobi
 • redovita kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta u doticaju s hranom od strane nadležne institucije;
 • unos hrane u vrtić isključivo industrijski pripravljena i pakirana,uz prateću dokumentaciju
 • osiguravanje dijetalne prehrane djeci s kroničnim bolestima i stanjima

Štitimo od zaraznih bolesti:

 • praćenje  zdravstvenog stanja djece,odnosno pobol i razloge izostajanja,te procijepljenosti
 • poduka djece o osobnoj higijeni
 • nadziranje djece pri korištenju sanitarnog čvora
 • nadziranje dječje igre i sprječavanje nastanka ozljeda

Brinemo i skrbimo za psihofizički rast i razvoj djece:

 • praćenje fizičkih,socijalnih,psihičkih,emotivnih i kulturnih karakteristika u odnosu na dob
 • identifikacija djece s posebnim zdravstvenim  i drugim teškoćama

Uspostavljamo i održavamo dobre partnerske odnose s roditeljima