AKTIVNOSTI U ODGOJNO OBRAZOVNIM SKUPINAMA VRTIĆA 2021./22.

PROJEKT CVIJEĆE -DV Radost I, odgojna skupina sobe 5


MORSKI SVIJET – DV Radost II, odgojna skupina Sobe 5


MINI PROJEKT SAMONIKLO BILJE – PV Baderna, mješovita vrtićka skupina


MALI ČUVARI BAŠTINE – DV Radost I, odgojna skupina Sobe 6


JESEN U  KAŠTELIRU – PV Kaštelir, odgojna skupina Sobe 2


BOJE JESENI – PV Kaštelir, odgojna skupina Sobe 1


IGRE GRAĐENJA, KONSTRUIRANJA I KOMBINIRANJA – DV Radost I, odgojna skupina Sobe 1


POSJETA EDUKATIVNOJ STAZI ŠUME SVETOG MARKA – DV Radost I, odgojna skupina Sobe 2


USKRSNA SVEČANOST – DV Radost II, odgojna skupina Sobe 6